MHG

Materialhantering är ett samlingsbegrepp för all verksamhet som syftar till att flytta, lasta, lossa och lagra olika typer av gods och material. Materialhanteringsindustrin omfattar företag som bygger stationär och mobil utrustning för att tillgodose behovet av smarta och kostnadseffektiva lyft, lager och logistiklösningar.

 

Välkommen till Materialhanteringsgruppen – branschorganisationen för den svenska materialhanteringsindustrin!

Uppförandekod

Som medlem i MHG följs uppförandekoden!

Fungerande marknadskontroll – i allas intresse

Marknadskontroll innebär övervakning av att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller gällande krav. En väl fungerande marknadskontroll är viktig för att hälsa, säkerhet och konkurrensneutralitet inte ska äventyras. Här kan du rapportera farliga eller bristfälliga produkter direkt till Arbetsmiljöverket – du kan givetvis vara anonym. Rapportera farliga eller bristfälliga produkter.

 

GDPR, LOU, LUF och LUK – vad innebär de nya regelverken?

Kickstart digitalisering

Nu är Kickstart tillgängligt för dig. Anmäl dig i dag för att säkra din plats!

 

Medlemsförmån

Har du tagit del av medlemsförmånerna på TEBAB-Plus?

Därför bör ditt företag vara medlem i MHG!

Om du driver eller är anställd i ett företag inom den svenska materialhanteringsindustrin finns det all anledning att överväga ett medlemskap i MHG. Som medlem hos oss blir du och ditt företag en viktig del av en organisation som ständigt verkar för att främja våra medlemmars intressen gentemot svenska och utländska myndigheter.